Dátum Esemény
1666. Isaac Newton tudományos munkájában megfogalmazza a gravitációs törvényeket.
1648. 10. 24. A vesztfáliai békekötéssel véget ér a harmincéves háború.
1635. 05. 06. Nagyszombaton Pázmány Péter esztergomi érsek egyetemet alapít.
1633. 06. 22. A római inkvizíció Galileo Galileit a kopernikuszi világképet (a Nap a bolygórendszer középpontja és a Föld nem mozdulatlan) támogató tanainak visszavonására kényszeríti.
1619. 08. Az első néger rabszolgák megérkeznek az észak-amerikai Virginiába.
1618. 05. 03. Megkezdődik a harmincéves háború.
1609. Az első hetente megjelenő újságot Johann Carolus adja ki Strassburgban.
1582. 10. 15. Ez a nap közvetlenül október 04-e után következett. Ekkor vezetik ugyanis be a gergely naptárt és ilyen módon tüntetik el a julianus naptár bevezetése óta felgyülemlett 10 napos időeltolódást.
1543. 05. Megjelenik Kopernikusz fő műve a "Hat könyv az égitestek mozgásáról". Ebben kifejti meggyőződését, miszerínt a saját tengelye körül forgó Föld kering a Nap körül.
1526. 08. 29. Magyarország elveszíti önállóságát, amikor a magyar sereg vereséget szenved a mohácsi csatában. Az ütközetben II. Lajos király is életét veszti.
1517. 10. 31. Martin Luther Ágoston-rendi szerzetes, a wittenbergi egyetem professzora közzé teszi tételeit az egyházi búcsúcédulák ellen. Ez és az ezután következő vita indítja el a reformációt.
1503. Elkészül Leonardo da Vinci híres festménye a Mona Lisa (la Gioconda).
1492. 10. 12. Kolumbusz Kristóf a genovai tengerész spanyol hajókon eléri az amerikai partokat és az "Új világ" földjére lép.
1456. 07. 22. Hunyadi János Nándorfehérvárnál megállítja a török csapatokat és megakadályozza Európa elfoglalását. (Ennek a csatának az emlékére szólalnak meg minden délben a harangok a keresztény világban.)
1453. Véget ér az Anglia és Franciaország között 1339 óta tartó ún. százéves háború.
1339. Anglia és Franciaország között kitör a százéves háború.
1301. 01. 14. Meghal III. András és vele kihal az Árpád-ház férfi ága.
1241. 04. 11. Egész Magyarország a mongol (tatár) sereg kezére kerül.
1222. II. András kiadja az Aranybullát.
1215. 06. 18. Angliában Földnélküli János aláírja a "Magna Charta"-t.
1000. 12. 25. I. Istvánt Magyarország királyává koronázzák.
895. Magyar seregek vonulnak a Kárpát-medencébe, megkezdődik a honfoglalás.
800. 12. 25. III. Leó pápa császárrá koronázza Nagy Károlyt a Frank Birodalom uralkodóját.
793. 06. 08. A vikingek előszőr fosztogatnak Angliában és Írországban. Később többször betörnek Európa más részeibe is.
622. Mohamed próféta Mekkából Medinába menekül. Ez az év lesz az iszlám időszámítás kezdete.
171. 03. 14. A megkötött békeszerződésekkel végetér az Európa nagy részére kiterjedő spanyol örökösödési háború.
149. Római csapatok lerombolják Karthágót.
105. Kínában egy hivatalnok (Csai Lun) felfedezi a papír készítésének technológiáját.
80. A római Colosseum (Amphitheatrum Flavium) felavatása.
64. 07. 18. Rómában óriási tűzvész pusztít.
30. 33. Jézus kereszthalála.
Kr. e. 6. Betlehemben megszületik Jézus.
Kr. e. 73. Spartacus vezetésével rabszolgafelkelés robban ki a Római Birodalomban.
Kr. e. 336. III. (Nagy) Sándor lesz Makedónia királya.
Kr. e. 490. A marathóni csatában a görög csapatok megállítják a perzsa hódítást.
Kr. e. 509. Kikiáltják a Római Köztársaságot.
Kr. e. 600. Lüdiában verik az első pénzérméket (elektron fémből).
Kr. e. 753. Romulus a Tiberis partján megalapítja Rómát.
Kr. e. 1000. Dávid király létrehozza Izraelt.
Kr. e. 1200. Kínában elkészül az ázsiai gondolkodásra talán legnagyobb hatást gyakorló könyv, a "Változások könyve" (Ji csing).
Kr. e. 1792. Hammurapi a babiloni birodalom alapítója megalkotja az első (kőoszlopra vésve) fennmaradt, írott törvényeket.
Kr. e. 2205. Kínában Csan császár uralkodása nagyon népszerűvé válik a labdázás kézzel ill. ütővel játszott formája.
Kr. e. 2400. Megkezdődik Stonehenge (Anglia), a megalit kultúra legismertebb kultuszhelyének építése.
Kr. e. 2600. Egyiptomban megépítik Dzsószer király síremlékét a szakkarai lépcsős piramist. Ez a történelem első monumentális építménye.
Kr. e. 3000. Ménész (Narmer) egyesíti Alsó-, és Felső-Egyiptomot. Ezzel Egyiptom első királya lesz és megalapítja az I. dinasztiát. Thot egyiptomi holdisten feltalálja megalkotja a hieroglifákat ez lehetővé teszi az írásbeli kultúra kialakulását.
Kr. e. 3200. Használni kezdik a kereket és az ekét.
Kr. e. 3500. A Közel-Keleten (Mezopotámia) használni kezdik a fazekaskorongot.
Kr. e. 4200. A földművesek létrehozzák első településeiket a Nílus deltájában
Kr. e. 5000. Az újabb kőkor (neolitikum) kezdete Európában. A rizstermesztés kezdetei Kína mai területein.
<< Első < Előző 1666 - Kr. e. 5000  


 
 
Előzmények
Válassz a listából