Dátum Esemény
1944. 03. 29. Sárga csillagot kell viselnie a zsidónak minősülő személyeknek Magyarországon.
1944. 03. 18. - 19. A német csapatok megszállják Magyarországot. Horthyt előzőleg tárgyalásra hívta Hitler. Mire a kormányzó visszaérkezik az országot már megszállták.
1943. 11. 28. Sztálin, Roosevelt és Churchill teheránban arról tárgyalnak mit kell tenni a győzelem érdekében, valamint arról hogyan nézzen ki Európa a háború után.
1943. 09. 09. A Kállay-kormány nevében Veress László átveszi a szövetségeseknek az előzetes fegyverszünetre vonatkozó feltételeit.
1943. 07. 31. A baloldallal egyeztetve Bajcsy-Zsilinszky Endre a Független Kisgazdapárt nevében javasolja a kilépést a háborúból.
1943. 07. 25. Mussolinit letartoztatják, ezzel Olaszországban megszünik a fasiszta rendszer (az olasz rádió ezt 28-án hivatalosan is bejelenti).
1943. 07. 10. A szövetségesek csapatai partra szállnak Szicíliában.
1943. 04. 16. - 17. Hitler követeli Kállay miniszterelnök menesztését, de ezt Horthy visszautasítja.
1943. 02. 08. - 09. A 2. magyar hadsereg maradványait kivonják a frontvonalból. A veszteség óriási, mintegy 120.000 ember meghal, megsebesül, fogságba kerül.
1943. 01. 31. A Paulus marsall vezette Sztálingrádnál bekerített német 6. hadsereg megadja magát a Gregorij Zsukov marsall vezette szovjet csapatoknak.
1942. 11. 22. A szovjet csapatok Sztálingrádnál 250.000 német katonát kerítenek be.
1942. 11. 18. Magyarországon minden 18 - 48 év közötti zsidó férfit munkaszolgálatra köteleznek.
1942. 11. 02. El-Alameinnél az angol csapatok visszavonulásra késztetik Rommelt.
1942. 04. 11. Megkezdődik a 2. magyar hadsereg kiszállítása a keleti frontra, ami mintegy 3 hónapot vesz igénybe.
1942. 03. 15. Budapesten, a Petőfi-szobornál háborúellenes tüntetést szervez a Magyar Történelmi Emlékbizottság.
1942. 01. 20. A Reinhard Heydrich elnökletével megtartott wanseei konferencián döntés születik a zsidókérdés német elképzelés szerínti rendezéséről, a "végső megoldás"-ról.
1941. 12. 12. Magyarország hadat üzen az Amerikai Egyesült Államoknak.
1941. 12. 08. Moszkva közelében a német csapatok kénytelenek támadásról védekezésre váltani.
1941. 12. 07. A Japán légierő megtámadja az USA Pearl Harbor-i támaszpontját és elpusztítanak 188 repülőgépet és 5 csatahajót valamint többet megrongálnak. A csendes-óceáni amerikai flotta harcképtelenné válik.
1941. 08. 08. Elfogadják a harmadik zsidótörvényt. Ez, bár rendkívül megalázó módon szabályozza zsidók és nem zsidók kapcsolatát, még így is a térség legenyhébb rendelkezése.
1941. 06. 26. Kassa város valamint a Kőrösmező - Budapest között közlekedő gyorsvonat megtámadása miatt, amit állítólag szovjet repülők hajtottak végre. Bárdossy László miniszterelnök bejelenti, hogy Magyarország hadban állónak tekinti magát a Szovjetúnióval. A magyar csapatok másnap átlépik a szovjet határt.
1941. 06. 22. Németország hadüzenet nélkül megtámadja a Szovjetúniót.
1941. 04. 06. Német támadás Jugoszlávia és Görögország ellen.
1941. 04. 03. Teleki Pál miniszterelnök öngyilkos lesz, mert úgy érzi, becsületét csak így tudja megőrizni. Az ok az a döntés, miszerínt a Jugoszlávia elleni küszöbönálló Német támadást Magyarország, az 1940. 12. 12 -én Teleki által megkötött "örök barátsági" szerződés ellenére tétlenül nézi és átengedi a német csapatokat az országon.
1940. 12. 12. Teleki Pál megköti Jugoszláviával az "örök barátsági" szerződést.
1940. 08. 30. A II. bécsi döntés értelmében Romániától visszacsatolnak Magyarországhoz olyan területeket, amelyek a trianoni békekötés értelmében kerültek a szomszédos országba.
1940. 04. 06. Magyarországon meghatározzák a cukor és zsír havi fejadagját és be vezetik az első élelmiszerjegyeket, amiket még számos más élelmiszerjegy követ.
1939. 09. 27. A lengyel hadjárat végetért, az országot Németország és Szovjetúnió felosztotta egymás között.
1939. 09. 17. A Szovjetúnió megtámadja Lengyelországot.
1939. 09. 03. Nagy-Británia és Franciaország hadat üzen Németországnak, ezzel megkezdődik a II. világháború.
1939. 09. 01. Lengyelországba bevonul a német hadsereg.
1939. 09. 01. Magyarországon rendkívüli állapotot vezetnek be.
1939. 06. 28. A Pan American Airways légitársaság rendszeres járatokat indít Európa és Észak-Amerika között.
1939. 05. 05. Magyarországon kihírdetik a "második zsidótörvényt". Megindul a zsidók kiszorítása a közéletből és a gazdaságból.
1939. 03. 18. Magyarországon Teleki Pál miniszterelnök bejelenti Kárpátalja megszállását, visszacsatolását. Ezzel Csehszlovákia megszünik.
1939. 03. 15. Német csapatok szállják meg Cseh- és Morvaországot és a birodalomhoz csatolják.
1938. 10. 09. 35 ezer zsidót visznek koncentrációs táborokba Németországban miután üzleteiket felgyújtották, összetörték. Az események után kártérítés fizetésére kötelezik Őket. Csak az összetört kristály ablaküvegek értéke több millió márka innen keletkeztethető az esemény elnevezése, "kristályéjszaka".
1938. 10. 02. Az I. bécsi döntés értelmében Magyarország visszakapja a Trianonban Csehszlovákiához csatolt területeinek egy részét (kb. 20%-át).
1938. 09. 29. Münchenben Németország, Olaszország, Franciaország és Nagy-Británia megállapodást írnak alá Csehszlovákia egyes területeinek Németországhoz csatolásáról.
1938. 05. 25. Megkezdődik a 34. Eucharisztikus Világkongresszus, amelynek a rendezés jogát Magyarország kapta meg. Az ünnepségeket összekapcsolják Szent István halálának 900. évfordulójával, a "Szent István-év"-vel. A háború óta nem volt ilyen jelentős esemény az országban. Az eseménynek több százezer magyar és megközelítően 50.000 külföldi résztvevője van 33 országból.
1938. 04. 08. Magyarországon Darányi Kálmán miniszterelnök nyújtja be az "első zsidó törvény"-ként ismert törvényjavaslatot. A zsidóságra nézve hátrányos megkülönböztetést tartalmazó rendelkezéseket törvénybe iktatják.
1938. 03. 12. - 13. A német csapatok bevonulnak Ausztriába, majd kihírdetik a két ország újraegyesítéséről szóló törvényt (Anschluss).
1937. 05. 07. A Lakehurst légikikötőben (New York mellett) mindmáig tisztázatlan okok miatt felrobban és a tűz martalékává válik a Hindenburg léghajó.
1937. 04. 15. Megkezdődik Szálasi Ferencnek a nemzetiszocialista Nemzeti Akarat Pártja vezetőjének pere.
1936. 09. 30. Francisco Franco lesz a spanyol nemzeti kormány vezetője.
1936. 07. 18. Spanyolországban a Franco tábornok vezette jobboldali katonai puccs nyomán kitör a polgárháború.
1935. 09. 15. Németországban kihírdetik a "nürnbergi törvényeket" amelyek megvonják a zsidóktól az állampolgári jogokat.
1933. 07. 25. A belügyminiszter rendeletben teszi lehetővé a névmagyarosítást. Lehetőség van a nem magyar hangzású valamint a viselője számára kellemetlenséget okozó (pl:gúnyolódásra alkalmas) nevek megváltoztatására. A lehetőséggel lehet akkor is élni, ha túl gyakori nevet egyedivé szeretnének tenni.
1933. 03. 31. Hitler kormánya törvényi felhatalmazást kap, hogy négy éven keresztül a parlament megkérdezése nélkül hajtson végre kormányzati intézkedéseket.
1933. 03. 20. Németországban Dachau mellett létrehozzák az első koncentrációs (gyűjtő) tábort a letartóztatottak fogvatartására, mert a meglévő fogházak hamar telítetté válnak. (Márciusban az internáltak száma eléri a 10.000-et.)


 
 
Előzmények
Válassz a listából